Specialismes

Jij zorgt met jouw specialisme dat cliënten weer op hun lichaam kunnen rekenen en hun dagelijkse bezigheden zonder pijn en moeite kunnen uitvoeren. Bekijk hieronder de verschillende specialismes.

Psychosomatisch
Arbeidstherapeut
Kind
Manueel
Oncologie
Oedeem
Bekken
Geriatrie
Hand
Sport
Orofaciaal